Ice Crystals

Disclaimer voor www.ice-crystals.nl

Algemeen

Niels Witte, hierna te noemen Ice Crystals, verleent u hierbij toegang tot www.ice-crystals.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Ice Crystals en derden zijn aangeleverd. Ice Crystals behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Ice Crystals.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Ice Crystals.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Ice Crystals oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Ice Crystals zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Ice Crystals en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Ice Crystals, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.

forum