Ice Crystals

Datum

Alweer het derde nummer van dit collegejaar. Ditmaal met een showcase jQuery Mobile, een artikel over reverse engineering, Stuxnet, hosting in the cloud, social engineering en om de I/O Vivat een lustrumtintje te geven een stuk over 30 jaar Inter-Actief.

I/O Vivat is het populair-wetenschappelijke tijdschrift van I.C.T.S.V. Inter-Actief, de studievereniging voor Technische Informatica, Bedrijfsinformatietechnologie en Telematica van de Universiteit Twente. I/O Vivat verschijnt vier maal per jaar en heeft een oplage van 1800 exemplaren.forum