Ice Crystals

Datum

Het laatste nummer van dit collegejaar en het eind van de 26-reeks. Wederom met veel interessante artikelen waaronder: Leven op het web, waar gekeken wordt of desktopapplicaties nog wel nodig zijn, bad programming habbits, waar veel gemaakte fouten besproken worden, en het VerCors project, over programma's met meerdere executiethreads, maar zonder fouten.

Naast de hardcover-versie is er ook een digitale editie uitgekomen met enkele interactieve elementen. Zo kan er door op een kop te klikken meteen naar het desbetreffende artikel gesprongen worden. De digitale versie is te lezen middels de onderstaande url.

I/O Vivat is het populair-wetenschappelijke tijdschrift van I.C.T.S.V. Inter-Actief, de studievereniging voor Technische Informatica, Bedrijfsinformatietechnologie en Telematica van de Universiteit Twente. I/O Vivat verschijnt vier maal per jaar en heeft een oplage van 1800 exemplaren.forum